Vi har inngått avtale med Kecon / SSM om å representere dem på det norske markedet. 

Vi har utviklet et web-basert system for å systematisere arbeidet med utslipp og risikoanalyser. 

Versjon 4 av Purenviro Online har blitt kraftig oppdatert, og bytter samtidig navn til Purenviro TOM.

Vi styrker samarbeidet med Ides Canada.