Global oversikt over værstasjoner

Online kalkulator for å beregne området som blir påvirket av lukt.

Her er en online kalkulator for å sjekke om et luktutslipp fra en skorstein kan føre til problemer ved en gitt avstand.  

Online kalkulator for å beregne trykkfall i kullfilter

IP-Systemet brukes for å angi kapslingsgraden på elektrisk utstyr. Med denne kaklulatoren kan du sjekke hva IP-klassen betyr. 

kalkulator for å finne beregne høyde på skorstein