Purenviro TOM står for Total Odour Management. Her har vi samlet og integrert verktøy for gjøre jobben med lukt enklere. Effektive systemer utnytter all tilgjengelig informasjon på en optimal måte, slik at du sparer jobb, tid og penger. Med TOM kan du få bedre resultater med mindre innsats. 

Integrert

Purenviro TOM integrerer automatiske spredningsberegninger med klagehåndtering, kommunikasjon, sporing og optimalisering. 

Automatisk 

Det meste i TOM er automatisk. Klager kan registreres og spores automatisk. Værdata logges automatisk. Du kan publisere informasjon og rapporter automatisk. Alt er satt sammen for å redusere jobben og skape bedre resultater. 

 

Purenviro TOM står for Total Odour Management. Her har vi samlet og integrert verktøy for gjøre jobben med lukt enklere. Effektive systemer utnytter all tilgjengelig informasjon på en optimal måte, slik at du sparer jobb, tid og penger. Med TOM kan du få bedre resultater med mindre innsats. 

Integrert

Purenviro TOM integrerer automatiske spredningsberegninger med klagehåndtering, kommunikasjon, sporing og optimalisering. 

Automatisk 

Det meste i TOM er automatisk. Klager kan registreres og spores automatisk. Værdata logges automatisk. Du kan publisere informasjon og rapporter automatisk. Alt er satt sammen for å redusere jobben og skape bedre resultater. 

 

Fordeler

Viktigste fordeler med Purenviro TOM er:

 

 Redusere kostnader for klagehåndtering

 Forenkle feilsøking

 Spare tid ved automatisk registrering og rapportering

 Alltid oppdatert bilde over utslipp

 Gjennomføre naboundersøkelser etter veiledning fra Klif og VDI 3883

 Redusere plager ved å styre etter prognoser for utslipp og spredning

 Alltid oppdatert arkiv og rapport. Full oversikt.

Applikasjoner

Purenviro TOM er fleksibel og skalerbar, og finner anvendelse i en rekke industrier. Her er noen eksempler:

Naboundersøkelser ved avfallsanlegg

Avfallsanlegg har ofte mye diffuse utslipp som er vanskelig å kvantifisere. Naboundersøkelser er en god måte å bestemme luktutslippet. TOM gjør naboundersøkelser og rapportering automatisk

Utslipp fra prosessindustri

Utslipp fra prosessindustri er ofte enkelt å kvantifisere, men i noen tilfeller kan det være andre bedrifter med utslipp i det samme området. Er det din bedrift som er årsak til klager? Purenviro TOM kan dokumentere om det er din eller en annen bedrift som gir problemer.  

Lukt fra avløpsrenseanlegg

Mange store avløpsrenseanlegg har åpne bassenger med diffuse utslipp. Purenviro TOM benyttes sammen med gass-sensorer for å måle og følge opp utslipp fra flere av europas største kloakkrenseanlegg.

Rapportering av lukt fra biogass

Biogassanlegg gir ofte opphav til lukt. Purenviro TOM benyttes ved biogassanlegg for å følge opp og rapportere automatisk til myndighetene. Automatiske naboundersøkelser benyttes for å kartlegge luktutslippet. 

Optimalisering og Automatisk rapportering  

Lukt fra produksjon av fiskefôr og fiskeproteiner gir ofte klager. Purenviro TOM benyttes for å følge opp renseprosessen og rapportere. 

Funksjoner

 

Purenviro TOM

Oppdatert status

Purenviro TOM viser alltid oppdatert bilde av utslippet. I tillegg kan du vise og bla i historiske data. 

Forecast disprsion modelling

Prognose

Purenviro TOM kjører spredningsberegninger på alltid oppdatert værmelding, og viser når det er høy risiko for klager og når det er lav risiko

Klager på kart

Kart over klager

Viser klager på et kart. Fargen indikerer om klagen er berettiget eller ikke. Du kan filtrere ulike typer klager, eller vise ulike tidsrom. 

 

 

Purenviro TOM logbok

Loggbok

Før logg over hendelser, og lær hva som skaper problemer. Publisere meldinger på nett eller facebook med et enkelt klikk. 

Klagehåndtering

Klagehåndtering

Effektiv behandling av klager. Se hvordan utslippet var på det relevante tidspunktet, og sammenhold med registrerte hendelser. Du kan bla og sjekke hvordan utslippet var før og etter det rapporterte tidspunktet også.

Rapporter

Oppdatert rapport

Alltid oppdatert rapport. Du kan velge tidspunkt og filtrere data. 

Purenviro e-nose

[NYHET] Elektronisk nese i nettskyen

Gjør vanlige sensorer til en elektronisk nese i skyen og legg til en virtuell e-nese. 

[NYHET] Finn ut hvor lukten kommer fra

Kart som viser hvor det kan finnes ukjente luktkilder

 

 

Teknologi

 

Cloud based

Cloud basert

Modular

Modulær

SSL sikkerhet

SSL sikkerhet

Skalerbar

Skalerbar

 

 

backup

Automatisk backup

share

Dele informasjon

automatisk oppdatering

Automatisk oppdatering

wireless

Trådløs overføring

Tilbehør

Tilbehør

Purenviro TOM er et svært fleksibelt system. I enkleste konfigurasjon kreves det ikke noe utstyr, men det er utallige muligheter for å bygge ut og tilpasse systemet.

 

Olfaktometer

Portabelt olfaktometer

windsensor

Lokale værstasjoner med trådløs overføring

Dataloggerer med GSM

Dataloggere og transmittere

 

Gas sensorer

Gass-sensorer

VOC sensorer 0.001ppm

Plug&play VOC-sensorer detekterer 0.001ppm